HENDI

0,72  (0,89  inc. tax)
1,19  (1,48  inc. tax)
– 10%
1,40  1,26  (1,56  inc. tax)
1,45  (1,80  inc. tax)
1,62  (2,01  inc. tax)
1,71  (2,12  inc. tax)
2,32  (2,88  inc. tax)
2,49  (3,09  inc. tax)
2,64  (3,27  inc. tax)
– 20%
3,41  2,73  (3,39  inc. tax)
2,80  (3,47  inc. tax)
2,87  (3,56  inc. tax)
2,90  (3,60  inc. tax)
3,30  (4,09  inc. tax)
– 20%
4,41  3,53  (4,38  inc. tax)
4,01  (4,97  inc. tax)
4,18  (5,18  inc. tax)
4,21  (5,22  inc. tax)
6,00  (7,44  inc. tax)
– 20%
7,56  6,05  (7,50  inc. tax)
8,24  (10,22  inc. tax)
8,27  (10,25  inc. tax)
10,00  (12,40  inc. tax)
10,38  (12,87  inc. tax)
– 20%
13,47  10,78  (13,37  inc. tax)
13,47  (16,70  inc. tax)
– 20%
18,25  14,60  (18,10  inc. tax)
– 20%
18,25  14,60  (18,10  inc. tax)
– 10%
19,59  17,63  (21,86  inc. tax)
– 15%
21,32  18,12  (22,47  inc. tax)
– 20%
22,66  18,13  (22,48  inc. tax)
22,75  (28,21  inc. tax)
– 20%
31,30  25,04  (31,05  inc. tax)

Λόγω του μεγάλου όγκου των παραγγελιών ενδέχεται να υπάρχουν καθυστερήσεις στις παραδόσεις των παραγγελιών. Σας Ευχαριστούμε για την κατανόηση.